top of page
sport

SPORT MASSAGE

(Sport)massage is een complex van handgrepen dat wordt toegepast om de lichamelijke conditie van een persoon in stand te houden, te verbeteren en/of de eventuele nadelige gevolgen van sport en andere lichamelijke activiteiten te verzachten of weg te nemen.

(Sport)massage kan worden toegepast om vermoeidheidsverschijnselen terug te dringen. Door massage ontstaat er een betere doorbloeding in de spieren waardoor de stofwisseling verbeterd. De afvalstoffen die door inspanning zijn ontstaan en vermoeidheid, pijn of kramp veroorzaken verdwijnen zo sneller.

De sportmasseur zal aan de hand van een anamnese en inspectie, (kijken, palperen en functietesten) samen met u bepalen welke behandeling het meest geschikt is.

We maken daarbij onderscheid in:
• Stimulerende massages, dit wordt in de regel toegepast voor een lichamelijke inspanning.
• Sederende massages, dit wordt in de regel toegepast na een lichamelijke inspanning.

Daarnaast ben ik als sportmasseur opgeleid in blessurepreventie.

Dit houdt in dat de belastbaarheid van de sporter t.o.v. de sportspecifieke belasting beoordeeld kan worden. Waar nodig kunnen hierover adviezen gegeven worden, o.a. over sportmedische keuringen, voeding, kleding e.d.

Een ander onderdeel van de blessurepreventie is preventief en curatief tapen en bandageren.
• Preventief, ter voorkoming van blessures.
• Curatief, herstelbevorderend bij blessures.

sportmassage.jpg
spieren01-2.jpg

VOOR EEN SPORT MASSAGE

NEEM HIER CONTACT OP

noun_call_2640501.png
noun_Mail_3644265.png
bottom of page